AVG Groningen1

AVG Privacy-beleid ‘Streekomroep Groningen 1’ [RTV G1]
Stichting Streekomroep Groningen 1 [RTV G1] verplicht zich ertoe de online privacy van “klanten/Website bezoekers” te respecteren. RTV G1 erkent de noodzaak om de bedrijfsmatige en persoonlijke identiteitsgegevens (“persoonlijke gegevens”) die u aan ons toevertrouwt, op de juiste manier te beschermen en te beheren, overeenkomstig de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Definitie
Onder persoonlijke gegevens verstaan we alle informatie waarmee een (rechts)persoon kan worden geïdentificeerd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en een achternaam, een woon- en/of vestigingsadres of een ander fysiek adres, een e-mailadres of andere contactgegevens, zowel bedrijfsmatig als privé.
Als u via de website persoonlijke gegevens aan ons verstrekt, kan RTV G1 die gegevens doorgeven, binnen RTV G1 of aan serviceproviders buiten RTV G1, waarbij de gegevens vanuit uw land en rechtsgebied terecht kunnen komen in andere landen en rechtsgebieden in andere delen van de wereld.
RTV G1 streeft ernaar te voldoen aan alle wetten overal ter wereld die gericht zijn op het beschermen van uw privacy. Alhoewel wettelijke vereisten van land tot land kunnen verschillen, beoogt RTV G1 vast te houden aan de principes die in dit document voor online privacy uiteen worden gezet, zelfs als in verband met het bovenstaande, uw persoonlijke gegevens worden doorgegeven naar andere landen waar geen “adequaat” beschermingsniveau is vereist voor uw persoonlijke gegevens. Met andere woorden, het is ons doel uw persoonlijke gegevens te beschermen waar deze ook mogen worden verzameld, overgedragen of bewaard.

Cookies en andere traceertechnieken
Sommige webpagina’s van RTV G1 werken met “cookies” of andere traceertechnieken. Een “cookie” is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om gegevens te verzamelen over de activiteit op de website. Cookies en andere technieken kunnen dienen om eerder doorgegeven persoonlijke gegevens op te halen. In de meeste browsers hebt u controle over cookies en kunt u ze al dan niet accepteren en verwijderen.
In de meeste browsers hebt u de mogelijkheid om een waarschuwing te laten verschijnen als u een cookie ontvangt of kunt u ervoor kiezen om cookies met uw browser te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om cookies te wissen of te blokkeren, u uw originele gebruiker-ID en wachtwoord opnieuw moet invoeren om toegang te krijgen tot bepaalde onderdelen van de website.
Met traceertechnieken kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd: namen van Internetdomeinen en hostnamen, IP-adressen (Internet Protocol), door u gebruikte browsersoftware en besturingssysteem, klikpatronen en datums en tijdstippen waarop u onze site hebt bezocht.
Met behulp van cookies en andere traceertechnieken kunnen wij onze website en uw waardering daarvoor verbeteren. Ook kunnen we trends vaststellen en statistische analyses uitvoeren op basis van gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten.

RTV G1 houdt zich aan de volgende principes om uw privacy veilig te stellen:
Beveiliging,
Waar uw persoonlijke gegevens binnen RTV G1 of uit naam van RTV G1 ook worden bewaard, RTV G1 streeft ernaar alle redelijke en adequate stappen te ondernemen die nodig zijn om de persoonlijke gegevens die u aan ons hebt toevertrouwd te beveiligen tegen niet-geautoriseerde toegang of openbaarmaking.
Toegang/correctheid,
Wanneer u uw persoonlijke gegevens wel ons doorgeeft, wenst RTV G1 er zeker van te zijn dat deze correct zijn. Als uw persoonlijke gegevens via Internet worden vastgelegd, biedt RTV G1 u ook een manier om met ons in contact te treden als u deze gegevens wilt bijwerken of aanpassen. Wij zullen binnen redelijke grenzen alles in het werk stellen om deze wijzigingen zo snel mogelijk door te voeren in de persoonlijke gegevens die in ons bezit zijn.
Services van derden,
Op RTV G1 .nl worden in opdracht van RTV G1 bepaalde services geleverd door derden. RTV G1 kan informatie, met inbegrip van persoonlijke gegevens, die door RTV G1 via Internet is verzameld doorgeven aan externe serviceproviders die helpen bij het leveren van programma’s, producten, informatie en services. Ook het onderhoud van de website en de mailinglijsten van RTV G1 is grotendeels in handen van serviceproviders.
RTV G1 neemt binnen redelijke grenzen alle stappen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat deze externe serviceproviders zich ertoe verplichten uit naam van RTV G1 de persoonlijke gegevens te beveiligen.
Uw toestemming,
Door gebruik te maken van deze website stemt u in met de voorwaarden van ons beleid voor online privacy en met de verwerking door RTV G1 van uw persoonlijke gegevens voor de doelen die hierboven worden genoemd en die op de desbetreffende websites worden vermeld. Als ons beleid voor online privacy verandert, zal RTV G1 binnen redelijke grenzen alle mogelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat deze wijzigingen onder uw aandacht worden gebracht door alle wijzigingen duidelijk en gedurende een redelijke periode op onze website te publiceren.
Nederland, Mei 2018.